7. Text Files

Всички текстови файлове от домашното се намират в директория bin/Debug на съответната задача. Във всички задачи използвам конструкцията using, като така се застраховам, че файлът ще бъде затворен във всички […]

Read Article →