C# Fundamentals 20112012 Part 1 – Test Exam

Условията на задачите може да намерите в:
BGCoder или в Студетската Система на Телерик.

Всички мои решения са искарали резултат 100/100.

Проверка на вашите решения може да направите в BGCoder, като преди това се изисква регистрация.

1.Math Expression

Обяснение: Прочитам n, m и p от конзолата. След това просто разделям формулата на няколко части, изчислявам всяка част и накрая ги сливам.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _1.MathExpression
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      decimal n = decimal.Parse(Console.ReadLine());
      decimal m = decimal.Parse(Console.ReadLine());
      decimal p = decimal.Parse(Console.ReadLine());

      decimal numerator = (n * n) + (1 / (m * p)) + 1337;
      decimal denominator = n - (128.523123123m * p);

      int modValue = ((int)m) % 180;
      decimal sinValue = (decimal)Math.Sin(modValue);
      decimal fraction = (numerator / denominator) + sinValue;

      Console.WriteLine("{0:0.000000}", fraction);
    }
  }
}

2.Least Majority Multiple

Обяснение: Прочитам 5те числа от конзолата. Декларирам си две променливи number и counter. След това, в един безкраен цикъл, проверявам дали number се дели, без остатък, на някое от останалите числа. Ако това условие е изпълнено, брояча (counter) увеличава стойността си с 1. Ако брояча е по-малък от 3, което означава че number не се дели на поне 3 от числата, counter се нулича, а number се увеличава с 1, след което цикъла се завърта отново. Ако брояча е по-голям или равен на 3, което означава че number се дели на поне 3 от числата, принтирваме стойността на number и спираме въртенето на цикъла с ключовата дума break.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _2.LeastMajorityMultiple
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());
      int c = int.Parse(Console.ReadLine());
      int d = int.Parse(Console.ReadLine());
      int e = int.Parse(Console.ReadLine());

      int number = 1;
      int counter = 0;

      while (true)
      {
        if (number % a == 0)
        {
          counter++;
        }
        if (number % b == 0)
        {
          counter++;
        }
        if (number % c == 0)
        {
          counter++;
        }
        if (number % d == 0)
        {
          counter++;
        }
        if (number % e == 0)
        {
          counter++;
        }

        if (counter < 3)
        {
          counter = 0;
          number++;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine(number);
          break;
        }
      }
    }
  }
}

3.Trapezoid

Обяснение: Прочитам n от конзолата. На първо място си принтирвам първия и последния ред от трапеца. За останалата част пускам един главен цикъл до n-1. Нея я разделям на 2 части: първата е за външните точки и лявата страна на трапеца, а втората част е за вътрешните точки и дясната страна на трапеца. За всяка от частите пускам по един цикъл, които се намират в главния цикъл. След всяко завъртане дължината на цикъла за първата част се намалява с 1, а на цикъла за втората част се увеличава с 1.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3.Trapezoid
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int firstCurrent = n - 1;
      int secondCurrent = n - 1;

      // Top side
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        Console.Write('.');
      }

      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        Console.Write('*');
      }
      Console.WriteLine();

      // Height

      for (int i = 1; i <= n - 1; i++)
      {
        for (int m = 1; m <= firstCurrent; m++)
        {
          Console.Write('.');
        }
        Console.Write('*');

        for (int l = 1; l <= secondCurrent; l++)
        {
          Console.Write('.');
        }
        Console.WriteLine('*');

        firstCurrent--;
        secondCurrent++;
      }

      //Bottom side
      for (int i = 1; i <= n * 2; i++)
      {
        Console.Write('*');
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

4.Odd Number

Обяснение: В началото реших да използвам брояч и масив, но задачата вървеше малко по-бавно от неохбодимото време и BGcoder ми даваше Run-time error грешка. Затова реших да използвам побитови операции.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _4.OddNumber
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string stringNumber = Console.ReadLine();
      int n = int.Parse(stringNumber);
      long currentNumber, result = 0;

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        stringNumber = Console.ReadLine();
        currentNumber = long.Parse(stringNumber);
        result ^= currentNumber;
      }
      Console.WriteLine(result);
    }
  }
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s